ALDENHOFPARK HOENSBROEK*

Op een krimplocatie in Hoensbroek heeft de gemeente Heerlen hoogbouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuw park, een brede school en levensloopbestendige woningen. Buurtbewoners hebben in een participatieproces intensief mee gewerkt aan de transformatie. Stedenbouw, architectuur en landschap zijn in samenhang ontwikkelt en volledig geënt op de geologie van de ondergrond en karakteristieken uit de directe omgeving. Er is een buurt ontstaan in het centrum van Hoensbroek waar het weer prettig wonen en recreëren is in een dorpse sfeer. Het park en de brede school zijn gerealiseerd tussen 2014-2017. De levensloop bestendige woningen zijn nog in ontwikkeling.

*in samenwerking met Bureau B+B en Buitenom

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Ontwerp: 2011-2012
Uitvoering: 2013-2017

Back